Nguồn: http://danviet.vn/dao-con-nhin-thay-ghe-nhung-duoc-vi-nhu-viagra-nong-dan-viet-kiem-tien-trieu-m...

Theo Nguyễn Bình (Dân Việt)

sự kiện Kinh tế toàn cảnh