Xóa nợ thuế trên 10 tỷ đồng, phải xin Thủ tướng

Thứ Tư, ngày 25/12/2013 09:15 AM (GMT+7)

Theo Thông tư vừa được Bộ Tài chính ban hành, từ 17/1/2014 tới sẽ có 5 đối tượng thuộc diện sẽ được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 1/7/2007.

Đó là trường hợp của hộ gia đình, cá nhân gặp khó khăn, không thanh toán được số tiền thuế nợ, đã ngừng kinh doanh và DNNN hạch toán độc lập, đã có quyết định giải thể của cơ quan có thẩm quyền.

Các DNNN hoàn thành cổ phần hóa thành công ty cổ phần cũng như DNNN thực hiện giao, bán theo Nghị định 103 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước và các DNNN được xác định theo quy định tại Khoản 22 Điều 4 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 sẽ thuộc diện được xóa nợ.

Theo Thông tư, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền xóa nợ đối với trường hợp người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt từ 10 tỷ đồng trở lên. Bộ trưởng Bộ Tài chính xóa nợ đối với trường hợp người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt từ 5 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan xóa nợ đối với trường hợp người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt dưới 5 tỷ đồng.

Theo Ng.Hạnh (Tiền Phong)