Quỹ cho khởi nghiệp, nguồn vốn nghìn tỷ khó tiếp cận

Thứ Ba, ngày 05/04/2016 10:31 AM (GMT+7)

Tại Việt Nam không ít những quỹ với giá trị hàng nghìn tỷ đồng của nhà nước để nhắm tới các đối tượng nghiên cứu đổi mới sáng tạo lại không thể đến được với các startup hoặc thậm chí hoàn toàn không thể giải ngân.

Theo VTV