Nửa năm, kho bạc phát hiện gần 300 tờ tiền giả

Theo Kho bạc Nhà nước, trong 6 tháng đầu năm, hệ thống đã phát hiện 296 tờ tiền giả các loại, trả lại 1.308 món tiền khách hàng nộp thừa (tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng).

Đồng thời, Kho bạc Nhà nước đã kiểm soát khoảng 329.971 tỷ đồng chi thường xuyên qua kho bạc, phát hiện khoảng 8.700 khoản chi chưa đủ thủ tục, số tiền từ chối thanh toán là 7,9 tỷ đồng. 

Trong nửa đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 537.512 tỷ đồng, huy động từ trái phiếu chính phủ được 182.271 tỷ đồng (xấp xỉ 83% kế hoạch năm); huy động vốn bù đắp tạm thời cho ngân sách thông qua phát hành tín phiếu kho bạc (vay và hoàn trả trong năm) đạt 49.600 tỷ đồng (trong đó đã thanh toán 33.900 tỷ đồng).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Hữu Việt (Báo Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN