Jeff Bezos - Tỉ phú giàu thứ 2 TG & chuyện ít người biết đến - 1
Jeff Bezos - Tỉ phú giàu thứ 2 TG & chuyện ít người biết đến - 2
Jeff Bezos - Tỉ phú giàu thứ 2 TG & chuyện ít người biết đến - 3

Theo Nguyễn Bình - Trung Nam (Theo CNBC) (Dân Việt)