50% ngân hàng giảm lợi nhuận 6 tháng đầu năm

Đánh giá của các ngân hàng tại cuộc điều tra xu hướng kinh doanh do Vụ Dự báo Thống kê tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tiến hành mới đây, môi trường kinh doanh trong các tháng cuối năm còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, mức độ rủi ro của khách hàng chưa được cải thiện, do đó nợ xấu vẫn là thách thức lớn.

Theo kết quả cuộc điều tra, hầu hết các tổ chức tín dụng nhận định, mức độ rủi ro của các nhóm khách hàng tăng trong 6 tháng đầu năm 2013. Do đó, trên 50% ngân hàng dự kiến tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm cuối năm 2013 sẽ không đổi hoặc tăng so với cuối năm 2012. Việc đối phó với nợ xấu tiếp tục là thách thức lớn đối với nhiều ngân hàng trong năm 2013.

Đáng chú ý, chỉ có 30,4% ngân hàng đánh giá thực trạng kinh doanh của 6 tháng đầu năm được cải thiện hơn trong khi có 21,5% ngân hàng cho rằng thực trạng kinh doanh kém hơn. Gần 50% ngân hàng được hỏi cũng cho biết lợi nhuận trước thuế giảm trong 6 tháng đầu năm nay so với 6 tháng cuối năm 2012, trong đó mức giảm tập trung nhiều nhất từ 20% đến dưới 30%.

Có đến 71,4% số ngân hàng được hỏi kỳ vọng lợi nhuận sẽ tăng trong 6 tháng cuối năm, mặc dù mức tăng chủ yếu được kỳ vọng vẫn chỉ dưới 10%. Tính chung cả năm, 65% số ngân hàng kỳ vọng lợi nhuận tăng so với năm 2012.

Tuy nhiên, các ngân hàng vẫn khá lạc quan khi nhìn về tương lai. Các ngân hàng cho rằng, môi trường kinh doanh bên ngoài diễn biến theo chiều hướng thuận lợi hơn, lãi suất được kỳ vọng sẽ tiếp tục giảm trong 3 và 6 tháng tới, đặc biệt là lãi suất cho vay.

Tình hình kinh doanh ngân hàng khá khó khăn khi có 55,1% cho biết mức tăng huy động vốn từ các tổ chức kinh tế và dân cư đến cuối năm 2013 có thể đạt trên 10%.

Về tổng dư nợ tín dụng, 89,8% các tổ chức tín dụng được hỏi kỳ vọng tổng dư nợ tại thời điểm cuối năm 2013 sẽ tăng so với cuối năm 2012. Bên cạnh 35,4% TCTD dự báo dư nợ tín dụng chung (cả VND và ngoại tệ) chỉ tăng từ 5% đến dưới 10% trong năm 2013. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Thế (Báo Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN