Từ 1/7, người có thu nhập 20 triệu đồng/tháng có thể chỉ phải nộp thuế 10.000 đồng

Sự kiện: Kinh Doanh

Theo đó, mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân sẽ được nâng từ 9 triệu đồng lên 11 triệu đồng/tháng, áp dụng từ ngày 1/7/2020.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân. 

Theo đó, mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân sẽ được nâng từ 9 triệu đồng hiện nay lên mức 11 triệu đồng/tháng đối với đối tượng nộp thuế, điều chỉnh tăng từ 3,6 triệu đồng lên 4,4 triệu đồng/tháng đối với người phụ thuộc.

Từ 1/7, người có thu nhập 20 triệu đồng/tháng có thể chỉ phải nộp thuế 10.000 đồng - 1

Như vậy, nếu người có thu nhập 20 triệu đồng/tháng và 2 người phụ thuộc chỉ phải nộp thuế 10.000 đồng.

Nghị quyết cũng nêu rõ những trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13 được xác định lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Nghị quyết này khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.

Việc nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 11 triệu đồng/tháng sẽ góp phần giảm bớt khó khăn cho người nộp thuế trong bối cảnh giá cả, lạm phát tăng cao so với thời điểm năm 2013. Như vậy, nếu người có thu nhập 15 triệu đồng/tháng và có 1 người phụ thuộc thì sẽ không phải nộp thuế. Đối với người có thu nhập 20 triệu đồng/tháng và có đến 2 người phụ thuộc thì chỉ nộp thuế 10.000 đồng/tháng thay vì 190.000 đồng so với trước đây.

Bộ Tài chính cũng đã tính toán về đánh giá tác động sau khi mức giảm trừ gia cảnh mới được áp dụng sẽ khiến ngân sách giảm thu khoảng 10.300 tỷ đồng/năm.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/7/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.

Nguồn: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/tu-1-7-nguoi-co-thu-nhap-20-trieu-dong-thang-co-the-chi-phai-nop-th...

Nóng tuần qua: Khoảng 1 triệu người sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Dự kiến sẽ có hơn 1 triệu người dân đang đóng thuế ở bậc thấp nhất không còn phải nộp thuế ở kỳ tính thuế năm...

Chia sẻ
Theo Lê Bảo (Gia đình & Xã hội)
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung