Nguồn: http://danviet.vn/quy-tu-co-nui-tien-khung-o-tuoi-doi-muoi-sau-quyet-dinh-cua-bo-dai-gia-5020206...

Theo Nghi Dung (Tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Kinh Doanh