Lại đứt cáp quang biển APG

Lại đứt cáp quang biển APG

Chỉ vừa mới được khôi phục đường truyền khoảng hơn 1 tháng nay thì tuyến cáp quang biển APG mới đây lại được xác định gặp sự cố gây ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ Internet.

Thời trang Hi-tech

Xem thêm