Nguồn: http://danviet.vn/nhung-mon-qua-tet-bac-trieu-ma-gioi-nha-giau-viet-san-lung-5020211229584030.ht...

Theo Hương Nguyễn (Tổng Hợp) (Dân Việt)

sự kiện Mở cửa thấy Tết