Nguồn: http://danviet.vn/thi-truong-xe/can-canh-xe-tay-ga-2020-piaggio-medley-vua-moi-trinh-lang-103153...

Theo Văn Biên (Dân Việt)

sự kiện Xe piaggio