Viêm gan B

Căn bệnh nguy hiểm cầu thủ Đức Chinh mắc, người Việt chiếm tỷ lệ cao...

Căn bệnh nguy hiểm cầu thủ Đức Chinh mắc, người Việt chiếm tỷ lệ cao...

Thông tin cầu thủ Đức Chinh mắc phải căn bệnh mà nếu tiếp tục chơi bóng sẽ nguy hiểm tính mạng đang gây sốc cho nhiều người hâm mộ. Đáng lưu ý, căn bệnh nguy hiểm cầu thủ Đức Chinh mắc chiếm tỷ lệ lớn ở nước ta. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh dễ tiến triển thành ung thư, nguy hiểm tính mạng.

CÁC LOẠI BỆNH KHÁC

GÓP Ý GIAO DIỆN