Triều cường khu vực TPHCM lên theo chu kỳ

Sang tuần mới triều cường bắt đầu có dấu hiệu biến đổi và lên lại theo chu kỳ do vậy mực nước đỉnh triều tại các trạm trên vùng hạ lưu sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng biến đổi chậm. Mực nước đỉnh triều cao nhất tại các trạm những ngày đầu tuần dao động 1.06 – 1.14 mét.

Mực nước tại các trạm ngày 17/6/2012

 Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

 

 

 

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

 0.80

14.30

0.69

3.30

-0.13

8.30

-2.10

22.00

Nhà Bè

K.Đồng Điền

0.72

13.30

0.60

3.00

-0.15

7.00

-2.30

21.00

Ngày hôm nay, mực nước đỉnh triều tại trạm Phú An và Nhà Bè vẫn ở mức thấp dưới 1 mét. Trên sông Sài Gòn tại Phú An lúc 14 giờ 30 mực nước đỉnh triều cao nhất đạt 0.80 mét, lúc 3 giờ 30 là 0.69 mét, mực nước thấp nhất tại trạm này xuất hiện lúc 22 giờ là -2.10 mét. Tại trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền mực nước đỉnh triều cao nhất trong ngày đạt 0.72 mét lúc 13 giờ 30, lúc 3 giờ là 0.60 mét, mực nước cực thấp đạt -2.30 mét lúc 21 giờ.

Sang tuần mới, triều cường bắt đầu lên lại theo chu kỳ kéo theo sự biến đổi của mực nước đỉnh triều tại các trạm. Dự báo khoảng thời gian đầu tuần, tại các trạm biến đổi theo chu kỳ xuống cực thấp vào ban đêm và ban ngày biến đổi chậm.

Trên sông Sài Gòn tại Phú An mực nước đỉnh triều cao nhất dự báo xuất hiện lúc 18 giờ 30 ngày 21/6, những ngày khác từ 18/6 - 20/6 mực nước đỉnh triều biến đổi chậm.

Tại trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền mực nước cao nhất dự báo xuất hiện lúc 17 giờ 30 ngày 21/6 và đạt 1.06 mét, từ 18/6 đến 20/6 mực nước đỉnh triều dao động 0.85 - 1.02 mét.

Bảng dự báo số liệu cụ thể:

Dự báo mực nước từ ngày 18/6 đến ngày 21/6/2012

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử

 

Mực nước cao nhất trong tháng

 

Phú An

 

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

18/6

0.94

15.30

0.84

4.30

-0.02

9.30

-2.20

23.00

1.59

25/12

1.30

06/06

19/6

1.04

16.30

0.96

5.30

0.10

10.30

-2.28

23.30

20/6

1.10

17.30

1.00

6.30

0.12

11.30

ct

ct

21/6

1.14

18.30

1.04

7.30

0.04

12.30

-2.22

0.30

 

Nhà Bè

18/6

0.85

14.30

0.87

4.00

-0.04

8.00

-2.40

22.00

1.56

26/11

1.28

06/06

19/6

0.97

15.30

0.92

5.00

0.05

9.00

-2.48

23.00

20/6

1.02

16.30

0.97

6.00

0.10

10.00

ct

ct

21/6

1.06

17.30

1.00

7.00

0.00

11.00

-2.36

0.00

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo (Theo TT Dự báo KTTV TƯ)
Triều cường TP.HCM Xem thêm
Báo lỗi nội dung