Đề xuất mới: Bắt buộc phải đổi CMND sang CCCD trước 1-1-2025

Bộ Công an đề xuất CMND đã cấp chỉ có giá trị đến hết năm 2024 , vì vậy những người đang sử dụng CMND bắt buộc phải đổi sang CCCD gắn chíp trước 2025.

Bộ Công an đang đang lấy ý kiến đối dự thảo Luật căn cước công dân (sửa đổi).

Theo Bộ Công an, Bộ đã tiến hành cấp hơn 98 triệu số định danh cá nhân cho công dân trên toàn quốc đang có trên hệ thống; đây là cơ sở quan trọng để xác lập danh tính điện tử của công dân, góp phần thực hiện chuyển đổi số quốc gia; tiến hành cấp được hơn 71 triệu thẻ Căn cước công dân (CCCD) có gắn chíp (bao gồm cả trường hợp cấp lần đầu và cấp đổi, cấp lại) cho khoảng 69 triệu công dân. Việc kết nối khai thác dữ liệu công dân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia và dân cư đạt được nhiều kết quả tích cực

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả tích cực, Bộ Công an cho rằng trong quá trình triển khai thi hành Luật CCCD năm 2014 đã xuất hiện một số tồn tại và các vấn đề phát sinh cần phải được xem xét để sửa đổi, bổ sung. Đơn cử như, Luật CCCD là văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, quy định việc chuyển đổi từ cấp, sử dụng Chứng minh nhân dân (CMND) sang cấp, sử dụng bằng thẻ CCCD.

Tuy nhiên, nhiều cơ quan, tổ chức đã yêu cầu công dân bắt buộc phải thực hiện các thủ tục để cập nhật, điều chỉnh lại thông tin trên giấy tờ, tài liệu đã cấp trước đây cho công dân (có thông tin về CMND) bằng thông tin về thẻ CCCD (như trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, bảo hiểm, tài chính, ngân hàng...) gây khó khăn, phiền hà cho công dân. Do vậy, cần bổ sung vào Luật CCCD quy định chuyển tiếp để bảo đảm việc sử dụng, thay thế từ CMND sang thẻ CCCD của công dân được thuận lợi hơn; hạn chế phát sinh các thủ tục khác đối với công dân….

Trong dự thảo Luật CCCD sửa đổi lần 2, Bộ Công an đã đề xuất nhiều nội dung mới. Trong đó, liên quan đến CMND đã cấp, dự thảo Luật quy định chuyển tiếp theo hướng CMND còn thời hạn sử dụng đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì được sử dụng đến hết ngày 31-12- 2024.

Đặc biệt, các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ Chứng minh nhân dân vẫn nguyên hiệu lực pháp luật.

Cơ quan quản lý nhà nước không được quy định các thủ tục về đính chính, thay đổi thông tin liên quan đến Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân trong các giấy tờ nêu trên.

Như vậy, nếu đề xuất này được thông qua, những người đang sử dụng CMND sẽ bắt buộc phải đổi sang CCCD trước 1-1-2025.

Nguồn: [Link nguồn]

Bộ Công an đề xuất cấp căn cước công dân cho trẻ dưới 6 tuổi

Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), trong đó đề xuất khi đăng ký khai sinh thì cấp luôn căn cước công dân cho trẻ dưới 6 tuổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Linh ([Tên nguồn])
Thẻ căn cước công dân gắn chip Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN