Đề xuất dừng thu phí đỗ ô tô lòng đường, Sở GTVT TP.HCM nói gì?

Thứ Ba, ngày 16/08/2022 00:30 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Thu không đủ bù chi, thậm chí bị lỗ, Công ty TNHH MTV DVCI Thanh niên xung phong vừa kiến nghị dừng thu phí đỗ ô tô lòng đường.

Sự kiện: Thời sự

Sở GTVT TP.HCM vừa có văn bản khẩn về việc Công ty TNHH MTV DVCI Thanh niên xung phong kiến nghị đề xuất tạm ngưng thu phí đỗ ô tô lòng đường.

Đề xuất dừng thu phí đỗ ô tô lòng đường, Sở GTVT TP.HCM nói gì? - 1

Điểm thu phí đỗ ô tô lòng đường Lê Lai, Q.1 luôn trống trải. Ảnh Đỗ Loan

Về vấn đề này, Sở GTVT cho biết, trách nhiệm thu phí sử dụng tạm thời lòng đường đỗ xe ô tô là của Công ty TNHH MTV DVCI Thanh niên xung phong là đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện quản lý đỗ xe và thu phí đã được UBND TP.HCM giao cho.

Việc áp dụng công nghệ, phương pháp hành thu (tổ chức bộ máy quản lý đỗ xe và thu phí, lựa chọn đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ, triển khai áp dụng và từng bước hoàn chỉnh, nâng cao các giải pháp công nghệ,...) thuộc trách nhiệm của Công ty này.

Theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND và Nghị quyết số 07/2020/NQ- HĐND của HĐND TP “trường hợp số thu vượt số chi, thì kịp thời xây dựng và đề xuất tỷ lệ trích để lại, tỷ lệ nộp ngân sách thành phố trình HĐND TP xem xét quyết định”.

Thế nhưng hiện nay, việc triển khai thực hiện theo kế hoạch và quy chế của UBND TP còn chưa nghiêm và chưa phản ánh đúng thực tế nên chưa có đủ cơ sở để xây dựng tiêu chí lựa chọn đấu thầu đơn vị thu phí.

Do đó, nhằm thực hiện đúng các Nghị quyết của HĐND, chỉ đạo của UBND TP.HCM, Sở GTVT kiến nghị UBND TP, chỉ đạo lực lượng Thanh niên xung phong tổ chức kiểm điểm các tồn tại của Công ty TNHH MTV DVCI Thanh niên xung phong trong thời gian qua.

Đồng thời hỗ trợ, tạo điều kiện, kịp thời điều chỉnh tổ chức bộ máy nhân sự; đẩy nhanh tiến độ ký kết phương án phối hợp xử lý vi phạm tại hiện trường để Công ty tiếp tục thực hiện có hiệu quả; có các giải pháp tăng cường giám sát và thực hiện đúng nhiệm vụ, kế hoạch và quy chế ban hành của UBND TP.HCM; xác định các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp theo đúng chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Sở GTVT cũng kiến nghị UBND TP chỉ đạo chủ tịch UBND quận 1, 5, 10 chịu trách nhiệm trong việc cử lực lượng, nhân sự phối hợp, xử lý vi phạm hành chính; nhanh chóng ký kết phương án phối hợp xử lý vi phạm tại hiện trường, tăng cường công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ theo kế hoạch, quy chế của UBND TP.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/de-xuat-dung-thu-phi-do-o-to-long-duong-so-gtvt-tphcm-noi-gi-d562775...

TP.HCM đề xuất bổ sung 31 tuyến đường thu phí đỗ ô tô

Sở GTVT TP.HCM đề xuất bổ sung thêm danh mục 31 tuyến đường có thu phí đỗ ô tô lòng đường để đảm bảo số thu đủ bù chi.

Chia sẻ
Theo Đỗ Loan (Báo Giao Thông)
sự kiện Thời sự
Báo lỗi nội dung