Cuối tuần đỉnh triều đạt báo động 2

Thứ Năm, ngày 11/10/2012 19:00 PM (GMT+7)

Triều cường bắt đầu lên lại theo chu kỳ kéo theo đỉnh triều tại các trạm lên nhanh và đạt báo động 2 vào những ngày cuối tuần

Mực nước tại các trạm ngày 11/10/2012

         Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

0.76

11.30

1.23

1.00

0.14

8.00

-0.80

18.00

Nhà Bè

K.Đồng Điền

0.72

10.00

1.17

0.30

0.12

7.00

-1.06

17.00

Ngày hôm nay mực nước đỉnh triều tại các trạm vẫn chưa lên cao, trên sông Sài Gòn tại Phú An đỉnh triều cao nhất trong ngày đạt 1.23 mét vào lúc 1 giờ sáng, lúc 11 giờ 30 là 0.76 mét. Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè lúc 0 giờ 30 đỉnh triều cao nhất trong ngày đạt 1.17 mét, lúc 10 giờ là 0.72 mét.

Đến cuối tuần triều cường lên lại theo chu kỳ kéo theo mực nước đỉnh triều tại các trạm lên nhanh và có khả năng đạt mức báo động 2.

Trên sông Sài Gòn tại Phú An đỉnh triều đạt mức báo động 1 lúc 2 giờ ngày 12/10 là 1.31 mét, sau đó tiếp tục lên nhanh vượt báo động 2 vào lúc 4 giờ ngày 14/10 và đạt 1.42 mét, cách báo động 2 là 0.02 mét và sẽ còn tiếp tục lên.

Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè đỉnh triều cao nhất đạt báo động 2 là 1.40 lúc 3 giờ sáng và 13 giờ ngày 14/10, lúc 2 giờ ngày 13/10 đạt 1.35 mét và sẽ còn tiếp tục lên.

Đỉnh triều lên cao có khả năng gây ngập úng cho các tuyến phố tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận.

Bảng số liệu dự báo cụ thể:

Dự báo mực nước từ ngày 12/10 đến ngày 14/10/2012

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

12/10

1.06

13.00

1.31

2.00

-0.22

9.00

-0.62

19.00

1.59

25/12

1.54

2/10

13/10

1.23

14.00

1.37

3.00

-0.60

10.00

-0.44

20.00

14/10

1.37

15.00

1.42

4.00

-0.90

11.00

-0.23

21.00

 

Nhà Bè

12/10

0.98

11.00

1.27

1.00

-0.30

8.00

-0.97

18.00

1.56

26/11

1.52

2/10

13/10

1.25

12.00

1.35

2.00

-0.70

9.00

-0.85

19.00

14/10

1.40

13.00

1.40

3.00

-1.15

10.00

-0.72

20.00

Theo TT Dự báo khí tượng thủy văn TƯ

sự kiện Triều cường TP.HCM