Choáng với sự phát triển thông số kỹ thuật iPhone 13 năm qua

Thứ Hai, ngày 22/06/2020 10:00 AM (GMT+7)

iPhone của Apple đã phát triển trong hơn một thập kỷ qua và vẫn là sản phẩm vô cùng mạnh mẽ trong mỗi thời kỳ.

Sự kiện: iPhone 11, iPhone 7, iPhone SE

Sự phát triển của chip xử lý nhanh hơn theo từng năm và màn hình lớn dần lên, tuy nhiên chỉ đến khi nhìn thấy tất cả thông số của các đời iPhone được phát hành trong suốt 13 năm qua, chúng ta mới có thể thấy nó đã đi bao xa kể từ năm 2007 đến 2020 này.

Choáng với sự phát triển thông số kỹ thuật iPhone 13 năm qua - 1Choáng với sự phát triển thông số kỹ thuật iPhone 13 năm qua - 2Choáng với sự phát triển thông số kỹ thuật iPhone 13 năm qua - 3Choáng với sự phát triển thông số kỹ thuật iPhone 13 năm qua - 4Choáng với sự phát triển thông số kỹ thuật iPhone 13 năm qua - 5Choáng với sự phát triển thông số kỹ thuật iPhone 13 năm qua - 6Choáng với sự phát triển thông số kỹ thuật iPhone 13 năm qua - 7Choáng với sự phát triển thông số kỹ thuật iPhone 13 năm qua - 8Choáng với sự phát triển thông số kỹ thuật iPhone 13 năm qua - 9Choáng với sự phát triển thông số kỹ thuật iPhone 13 năm qua - 10Choáng với sự phát triển thông số kỹ thuật iPhone 13 năm qua - 11Choáng với sự phát triển thông số kỹ thuật iPhone 13 năm qua - 12Choáng với sự phát triển thông số kỹ thuật iPhone 13 năm qua - 13

Nguồn: http://danviet.vn/choang-voi-su-phat-trien-thong-so-ky-thuat-iphone-13-nam-qua-5020202269583335....

Theo Kiến Tường (Dân Việt)
sự kiện iPhone 11