Nguồn: http://danviet.vn/sieu-pham-oi-co-u-cuc-ky-quai-cua-dai-gia-cay-canh-tra-tien-ty-van-khong-ban-5...

Theo Hồng Phú (Dân Việt)

sự kiện Cây cảnh hoa cảnh