Đoán xem bạn sẽ được trả bao nhiêu tiền để làm những công việc này?

Sự kiện: Quiz

Riêng nghề cuối chắc chắn 99% ai cũng đoán sai.

1

Việc nhẹ lương cao: Thay bóng đèn một năm 2 lần

Chia sẻ
Theo Hương Nguyễn (Tổng hợp) (Dân Việt)
Quiz Xem thêm
Báo lỗi nội dung