Muốn tăng cân phải làm sao?

Muốn tăng cân phải làm sao? Người béo thì than rằng “có ăn gì đâu mà vẫn béo” và người gầy lại bảo “tôi ăn mãi vẫn gầy”. Vì sao vậy? Và...