Trung thu nhớ quê nhà

Trung thu nhớ quê nhà Tôi thấy nhớ da diết cái tết trung thu ở quê, đó là kỉ niệm còn in nguyên trong trí nhớ.