Hà Nội xây dựng bảng giá đất năm 2014

UBND TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác điều tra, xây dựng bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn TP.

Theo đó, từ ngày 1.7.2013, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc điều tra, khảo sát, thu thập thông tin giá đất trên thị trường tại các điểm điều tra, gồm 577 xã, phường, thị trấn. Thời gian điều tra, khảo sát các giao dịch thành công tính từ tháng 8.2012 đến nay.

Dự kiến đến tháng 10.2013, tổ công tác sẽ tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều tra và xây dựng phương án, dự thảo bảng giá đất; trong tháng 11.2013, hoàn thiện hồ sơ bảng giá đất trước khi trình HĐND TP; trước ngày 1.1.2014 sẽ công bố bảng giá đất năm 2014. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo P.V (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN