"Cận cảnh" 4 gương mặt tỉ phú đô la của Việt Nam - 1
"Cận cảnh" 4 gương mặt tỉ phú đô la của Việt Nam - 2
"Cận cảnh" 4 gương mặt tỉ phú đô la của Việt Nam - 3
Theo Tấn Nguyên (Người lao động)