Nhiều thủ tục hành chính liên quan đất đai sắp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Sự kiện: Chuyển đổi số

Thêm 24 dịch vụ công trực tuyến sẽ sớm được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trong năm 2022, trong đó có thủ tục về đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký ban hành Quyết định 422/QĐ-TTg ngày 4/4/2022 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2022.

Nhiều thủ tục hành chính liên quan đất đai sắp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia - 1

Cổng Dịch vụ công Quốc gia. (Ảnh chụp màn hình)

Danh mục dịch vụ công trực tuyến cần sớm được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2022 được chia làm 2 nhóm: Nhóm dịch vụ công thiết yếu của cá nhân, và nhóm dịch vụ công thiết yếu của tổ chức.

Nhóm dịch vụ công thiết yếu của cá nhân gồm 14 dịch vụ công/thủ tục hành chính, như:

- Xác nhận thông tin về cư trú;

- Công nhận bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng trình độ tương đương do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam;

- Đăng ký tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện;

- Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế;

- Liên thông nhóm thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh và đăng ký thuế;

- Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

- Liên thông nhóm thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và đăng ký kết hôn;

- Thanh toán viện phí trực tuyến;

- …

Nhóm dịch vụ công thiết yếu của tổ chức gồm 10 dịch vụ công/thủ tục hành chính, như:

- Đăng ký chỉ dẫn địa lý;

- Đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn;

- Thanh toán nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai đối với doanh nghiệp;

- Nộp thuế, lệ phí trước bạ đối với doanh nghiệp;

- …

Ngoài những dịch vụ công nêu trên, căn cứ vào điều kiện thực tiễn của bộ, ngành, địa phương, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt danh mục, lộ trình, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến thuộc phạm vi quản lý trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2022.

Nguồn: http://danviet.vn/nhieu-thu-tuc-hanh-chinh-lien-quan-dat-dai-sap-len-cong-dich-vu-cong-quoc-gia-...

Cách gửi phản ánh kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Cổng Dịch vụ công Quốc gia do Văn phòng Chính phủ chủ quản, hoạt động với quan điểm công khai, minh bạch, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Chia sẻ
Theo PV (Dân Việt)
Chuyển đổi số Xem thêm
Báo lỗi nội dung