Nhiều thủ tục hành chính liên quan đất đai sắp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Nhiều thủ tục hành chính liên quan đất đai sắp lên Cổng Dịch vụ công...

Thêm 24 dịch vụ công trực tuyến sẽ sớm được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trong năm 2022, trong đó có thủ tục về đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Tin bóng đá mới nhất
Công nghệ thông tin

Xem Thêm