Mã QR dùng chung cho mọi ứng dụng COVID-19: Bên trong có gì?

Thứ Tư, ngày 22/09/2021 16:30 PM (GMT+7)

Mỗi người được cấp một mã QR như nhau dù cài ứng dụng phòng, chống dịch COVID-19 nào. Vậy, bạn có biết cấu trúc bên trong mỗi mã QR này?

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Theo văn bản hướng dẫn các yêu cầu kỹ thuật đối với phân hệ hiển thị mã QR cá nhân thuộc các nền tảng, ứng dụng phòng, chống dịch COVID-19 (Phiên bản 1.1, hiệu lực từ ngày 11/9/2021) do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, mỗi cá nhân sử dụng các nền tảng, ứng dụng phòng, chống dịch COVID-19 sẽ được cấp một mã QR cá nhân từ "Nền tảng Quốc gia Quản lý người dùng và mã QR cá nhân thống nhất phục vụ phòng, chống dịch COVID-19" (QRQG).

Mã QR dùng chung cho mọi ứng dụng COVID-19: Bên trong có gì? - 1

Một mã QR như thế này có thể được sử dụng để cá nhân, tổ chức có thẩm quyền đọc và truy vấn các dữ liệu liên quan phục vụ công tác phòng, chống dịch, bệnh COVID-19.

Việc hiển thị và sử dụng một mã QR cá nhân là thống nhất trong tất cả các nền tảng, ứng dụng nhằm tạo thuận lợi tối đa cho mỗi người dân và các cơ quan, tổ chức khi thực hiện các nghiệp vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Vì vậy, người dân có thể lựa chọn chỉ cài đặt, sử dụng nền tảng, ứng dụng có cung cấp mã QR cá nhân phù hợp với nhu cầu, mà không phải cài đặt nhiều ứng dụng khác nhau.

Trong văn bản hướng dẫn, Bộ TT&TT nêu rõ định dạng trong mỗi mã QR cá nhân là một chuỗi có cấu trúc như sau:

SoGiayTo|HoTen|NgaySinh|LoaiDinhDanh|QID|EXT

Ví dụ: 001093029317|NGUYEN LE KHA HAN|1987-01-18|0|162979388586171100|<1

Chi tiết các trường thông tin như bảng bên dưới:

STT

Tên trường thông tin

Giải thích Ghi chú
1

SoGiayTo

Số giấy tờ cá nhân của người dân (số CCCD, CMND, số hộ chiếu).

Trên các nền tảng, ứng dụng phòng, chống dịch COVID-19, hỗ trợ hiển thị số giấy tờ cá nhân ở hai chế độ:

- Chế độ hiển thị mặc định: Số giấy tờ cá nhân ẩn bớt 6 ký tự đầu tiên bằng cách thay thế bằng ký tự dấu sao (*).

- Chế độ hiển thị đầy đủ: hiển thị đầy đủ số giấy tờ cá nhân.

Các nền tảng, ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 cần có chức năng để người dùng có thể lựa chọn chuyển đổi nhanh các chế độ hiển thị nói trên.

Bắt buộc hiển thị với QR cá nhân có được bởi người dùng tự khai.

Không bắt buộc hiển thị với QR cá nhân có được bởi người dùng được khai hộ.

2

HoTen

Họ và tên người dân, viết hoa, không dấu, mỗi từ cách nhau bởi 01 ký tự khoảng trắng (space).

Bắt buộc.

3

NgaySinh

Chuỗi ngày tháng năm sinh theo định dạng: YYYY-MM-DD.

Trên các nền tảng, ứng dụng phòng, chống dịch COVID-19, hỗ trợ hiển thị chuỗi ngày tháng năm sinh ở hai chế độ:

- Chế độ hiển thị mặc định: Chuỗi ngày tháng năm sinh ẩn bớt các ký tự ngày và tháng bằng cách thay thế bằng ký tự dấu sao (*).

- Chế độ hiển thị đầy đủ: Hiển thị đầy đủ chuỗi ngày tháng năm sinh.

Các nền tảng, ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 cần có chức năng để người dùng có thể lựa chọn chuyển đổi nhanh các chế độ hiển thị nói trên.

Bắt buộc.

4

LoaiDinhDanh

Loại định danh gồm các giá trị quy ước:

- 0: Người dùng tự khai;

- 1: Người dùng khai hộ.

Bắt buộc.

5

QID

Mã người dùng do nền tảng QRQG cấp, kiểu dữ liệu là chuỗi ký tự.

Bắt buộc.

6

EXT

Các giá trị mở rộng khác như:

1) QID của người khai hộ (trong trường hợp là mã QR cá nhân có được bởi người dùng khai hộ).

2) Giới tính (theo QCVN 109:2017/BTTTT);

3) Mã số thẻ BHYT;

4) Số điện thoại (gồm 10 ký tự số);

5) Chữ ký điện tử…

và các thông tin khác theo nhu cầu thực tiễn.

Tuỳ chọn và các giá trị theo thứ tự được phân định nhau bởi dấu “<”.

Mỗi nền tảng, ứng dụng khi triển khai phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 cần cung cấp một mã QR cá nhân thống nhất, theo cấu trúc nói trên và được cấp từ Nền tảng Quốc gia Quản lý người dùng và mã QR cá nhân thống nhất phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 (QRQG).

Để làm được điều này, nền tảng QRQG sẽ cung cấp cho các ứng dụng phòng, chống dịch COVID-19 dịch vụ đăng nhập, và cấp mã QR cá nhân nói trên từ một số tham số đầu vào thông qua API (giao diện lập trình ứng dụng, đóng vài trò làm phương thức trung gian kết nối các ứng dụng và thư viện).

Nguồn: http://danviet.vn/ma-qr-dung-chung-cho-moi-ung-dung-covid-19-ben-trong-co-gi-50202122916315143.h...

Cách tạo mã QR đơn giản chứa các thông tin bạn cần

Tạo mã QR riêng biệt để tiện lợi trong việc truyền đạt thông tin, giao dịch nhanh chóng mang dấu ấn của riêng bạn. Cách...

Theo Ngọc Phạm (Dân Việt)
sự kiện Tin tức COVID-19
Báo lỗi nội dung