Biểu đồ toàn cảnh "cuộc chiến" chuyển mạng giữ số giữa Vina, Mobi, Viettel và Vietnamobile

Thứ Ba, ngày 12/03/2019 15:10 PM (GMT+7)

Sự thay đổi về lượng thuê bao chuyển đến, rời đi các nhà mạng đã thể hiện sơ bộ sau gần 4 tháng triển khai chuyển mạng giữ số.

Tính đến hiện tại, dịch vụ chuyển mạng giữ số đã được các nhà mạng VinaPhone, MobiFone, Viettel và Vietnamobile triển khai được gần 4 tháng.

Theo số liệu cập nhật mới nhất từ Cục Viễn thông (thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông), tính từ ngày 16/11/2018 đến ngày 10/3/2019, toàn quốc đã có 167.597 thuê bao đăng ký chuyển mạng. Trong đó có 109.561 thuê bao chuyển mạng thành công (đạt 65,4%) và 48.272 thuê bao bị từ chối cung cấp dịch vụ chuyển mạng (chiếm 34,6%).

Kể từ ngày các nhà mạng bắt đầu triển khai dịch vụ chuyển mạng giữ số, Cục Viễn thông đã 4 lần cập nhật số liệu chuyển mạng của từng nhà mạng. Cụ thể là vào các ngày 13/2/2019, 20/2/2019, 4/3/2019 và 10/3/2019. Thông qua các mốc thời gian này, có thể thấy được sự thay đổi về lượng thuê bao đăng ký chuyển đến/rời đi, chuyển đến/rời đi thành công ở từng nhà mạng cũng như tỉ lệ tương ứng.

Biểu đồ toàn cảnh "cuộc chiến" chuyển mạng giữ số giữa Vina, Mobi, Viettel và Vietnamobile - 1

Lượng thuê bao đăng ký rời đi của từng nhà mạng.

Biểu đồ toàn cảnh "cuộc chiến" chuyển mạng giữ số giữa Vina, Mobi, Viettel và Vietnamobile - 2

Lượng thuê bao đăng ký gia nhập từng nhà mạng.

Biểu đồ toàn cảnh "cuộc chiến" chuyển mạng giữ số giữa Vina, Mobi, Viettel và Vietnamobile - 3

Lượng thuê bao chuyển mạng giữ số thành công đến từng nhà mạng.

Biểu đồ toàn cảnh "cuộc chiến" chuyển mạng giữ số giữa Vina, Mobi, Viettel và Vietnamobile - 4

Lượng thuê bao bị từ chối chuyển mạng.

Biểu đồ toàn cảnh "cuộc chiến" chuyển mạng giữ số giữa Vina, Mobi, Viettel và Vietnamobile - 6

Biểu đồ cột thể hiện lượng thuê bao đăng ký chuyển đi của từng nhà mạng và lượng thuê bao đã chuyển đi thành công. Biểu đồ đường là tỉ lệ phần trăm giữa lượng thuê bao chuyển đi thành công so với tổng số lượng thuê bao đăng ký chuyển đi.

Biểu đồ toàn cảnh "cuộc chiến" chuyển mạng giữ số giữa Vina, Mobi, Viettel và Vietnamobile - 7

Biểu đồ cột thể hiện lượng thuê bao đăng ký chuyển đến từng nhà mạng (màu xanh) và lượng thuê bao đã chuyển đến thành công (màu cam). Biểu đồ đường là tỉ lệ phần trăm giữa lượng thuê bao chuyển đến thành công so với tổng số lượng thuê bao đăng ký chuyển đến.

Biểu đồ toàn cảnh "cuộc chiến" chuyển mạng giữ số giữa Vina, Mobi, Viettel và Vietnamobile - 8

Biểu đồ cột thể hiện lượng thuê bao đăng ký chuyển đi (màu xanh) và lượng thuê bao đăng ký chuyển đến (màu cam). Biểu đồ đường là hiệu số (lượng thuê bao đăng ký chuyển đến - lượng thuê bao đăng ký chuyển đi) của từng nhà mạng.

Biểu đồ toàn cảnh "cuộc chiến" chuyển mạng giữ số giữa Vina, Mobi, Viettel và Vietnamobile - 9

Biểu đồ cột thể hiện lượng thuê bao chuyển đi thành công (màu xanh) và lượng thuê bao đã chuyển đến thành công (màu cam). Biểu đồ đường là hiệu số (lượng thuê bao chuyển đến thành công - lượng thuê bao chuyển đi thành công) của từng nhà mạng.

Biểu đồ toàn cảnh "cuộc chiến" chuyển mạng giữ số giữa Vina, Mobi, Viettel và Vietnamobile - 10

Tỉ lệ % thuê bao chuyển đi so với tổng số thuê bao của từng nhà mạng, tính tới ngày 10/3/2019.

Cập nhật kết quả chuyển mạng giữ số: Gần 100.000 thuê bao đã chuyển thành công

Đó là số liệu mới nhất vừa được Cục Viễn thông cập nhật liên quan tới công tác chuyển mạng giữ số.

Theo Ngọc Phạm (Dân Việt)

sự kiện Chuyển mạng giữ số