Thứ quả dại người Việt nhìn thấy là nhổ bỏ, ai ngờ sang nước bạn có giá "trên trời"

Sự kiện: Đắt - Độc - Lạ

Chỉ cần nhìn ảnh là nhiều người đã biết đây là cây gì. Đây chính là ké đầu ngựa, loại cây dại mọc khắp vệ đường, bờ rào, bụi rặm ở các miền quê Việt Nam.

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Ngọc Mai (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

BỘ SƯU TẬP ẢNH KHÁC

Đắt - Độc - Lạ

Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN