Nguồn: http://danviet.vn/ngay-via-than-tai-diem-lai-loat-mon-an-dat-vang-hut-khach-tai-viet-nam-5020212...

Theo Hương Nguyễn (Tổng Hợp) (Dân Việt)

sự kiện Đắt - Độc - Lạ