Stylist: Đăng Tuấn, Người Mẫu: Khắc Hoàn, Trang điểm & tóc: Vogue, Ảnh: Chung Quốc Hưng, Trang phuc: Mizada

sự kiện Xu hướng thời trang nam