Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 5

Thứ Sáu, ngày 05/05/2017 20:51 PM (GMT+7)

Sáng nay (5.5) tại trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc. Sau đây là toàn văn bài phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương lần này.

Sự kiện:

Thời sự

Theo VTV

sự kiện Thời sự