[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ Tư, ngày 27/01/2016 17:30 PM (GMT+7)

Ngày 27/1, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã bầu ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII.

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 1[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 2

Theo Lê Trung Đức (danviet.vn)

sự kiện Đại hội Đảng XII