Thu hẹp đối tượng được thuê nhà công vụ

Thứ Ba, ngày 25/11/2014 17:38 PM (GMT+7)

Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật Phan Trung Lý cho biết, dự thảo Luật được trình Quốc hội thông qua đã thu hẹp đối tượng được thuê nhà ở công vụ.

Sự kiện:

Họp Quốc hội

Chiều 25/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật nhà ở sửa đổi với tỷ lệ 83,30% đại biểu tán thành.

Trình bày báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật trước khi Quốc hội biểu quyết, Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật Phan Trung Lý cho biết, tiếp thu ý kiến của đa số đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật được trình Quốc hội thông qua đã thu hẹp đối tượng được thuê nhà ở công vụ.

Thu hẹp đối tượng được thuê nhà công vụ - 1

Dự thảo Luật được trình Quốc hội thông qua đã thu hẹp đối tượng được thuê nhà ở công vụ.

Cụ thể, ông Phan Trung Lý cho biết, có ý kiến cho rằng quy định về đối tượng được thuê nhà ở công vụ như dự thảo Luật là quá rộng, chưa khắc phục được tình trạng bao cấp về nhà ở công vụ, đề nghị cần chỉnh sửa lại theo hướng thu hẹp hơn về đối tượng để bảo đảm tính khả thi.

Trên cơ sở ý kiến của đa số đại biểu Quốc hội đề nghị thu hẹp đối tượng được thuê nhà ở công vụ, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho chỉnh lý theo hướng:

“Nếu là cán bộ, công chức ở Trung ương thì giữ chức vụ từ cấp Tổng cục trưởng và tương đương trở lên; nếu ở địa phương thì từ cấp Chủ tịch huyện, Giám đốc Sở và tương đương trở lên nhưng vẫn phải đáp ứng điều kiện là chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại nơi đến công tác và một số điều kiện khác”.

“Đối với các đối tượng cán bộ, công chức khác nếu được điều động, luân chuyển đến công tác tại các vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo thì mới được bố trí thuê nhà ở công vụ như đối tượng là giáo viên, bác sỹ”.

Chủ nhiệm Phan Trung Lý cũng cho hay, có ý kiến đề nghị cần làm rõ chủ thể quản lý nhà ở công vụ, quy định rõ mô hình tổ chức quản lý nhà ở công vụ, cũng như chế tài trong trường hợp không trả lại nhà ở công vụ.

Trước ý kiến này, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, nội dung về quản lý nhà ở công vụ, trách nhiệm trả lại nhà ở công vụ, chế tài xử lý đối với trường hợp không trả lại nhà ở công vụ đã được quy định tại dự thảo Luật.

Tuy nhiên, trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội, để làm rõ trách nhiệm quản lý nhà công vụ, đề nghị Quốc hội cho bổ sung quy định rõ hơn cơ quan chịu trách nhiệm quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Đồng thời, quy định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp hoặc hợp tác xã có chức năng quản lý vận hành nhà ở trong việc quản lý vận hành nhà ở công vụ là để tách bạch vai trò quản lý nhà nước về nhà ở và vai trò quản lý vận hành nhà ở công vụ; quy định cụ thể trách nhiệm và thời hạn thực hiện việc cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ.

Theo Diệu Thu (Khám phá)

sự kiện Họp Quốc hội