Bộ Công an nói rõ về việc đổi 22 triệu giấy phép lái xe

Bộ Công an nói rõ về việc đổi 22 triệu giấy phép lái xe

Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết sẽ có lộ trình, nghiên cứu mức chi phí nhằm đảm bảo thuận lợi cho người dân trước băn khoăn về sự cần thiết có nên đổi giấy phép lái xe được cấp trước 1-7-2012 từ thẻ giấy sang thẻ nhựa.

Tin tức trong ngày

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN