187 cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật ở Thanh Hoá

Sự kiện: Thời sự

Trong số 187 cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật ở Thanh Hóa có nhiều người bị cách chức, buộc thôi việc.

Thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá và các quy định hiện hành, ngay từ đầu năm 2023, ngành chức năng đã ban hành kế hoạch, thành lập đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra cải cách hành chính gắn với kiểm tra kỷ luật kỷ cương tại một số đơn vị trong tỉnh.

Theo đó, trong năm 2023, người đứng đầu các sở ban ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện đã tăng cường chỉ đạo, quản lý, điều hành cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý như: quán triệt việc chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hoá công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; yêu cầu sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; rà soát, bổ sung nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan, đơn vị; cụ thể hoá trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2023, có 187 cán bộ, công chức, viên chức có sai phạm, bị xử lý kỷ luật và 85 cán bộ, công chức, viên chức kiểm điểm trách nhiệm tại 26 đơn vị. Cụ thể như, tại Sở Y tế: khiển trách 51 người, cảnh cáo 1 người, cách chức 2 người, buộc thôi việc 1 người; tại Sở Xây dựng: kiểm điểm trách nhiệm 42 người; tại Sở Tài nguyên và Môi trường: khiển trách 3 người, cảnh cáo 1 người, cách chức 1 người, buộc thôi việc 1 người; tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: khiển trách 31 người, cảnh cáo 6 người; tại huyện Vĩnh Lộc: khiển trách 2 người, buộc thôi việc 5 người, kiểm điểm trách nhiệm 25 người...

Theo ngành chức năng, thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá, tại các sở, ngành, địa phương, thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, UBND cấp xã và cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý thực hiện nghiêm quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hoá công vụ.

Nguồn: [Link nguồn]

Năm 2023: Hơn 17.800 cán bộ đảng viên, công chức, viên chức bị kỷ luật

Theo Bộ Nội vụ, số lượng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc là 10.880 người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Lam ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN