Thơ tình: Mưa lạnh
Thơ tình: Mưa lạnh Mưa ngày xưa mưa lạnh nhưng thấy ấm / Mưa bây giờ lạnh lẽo và buồn tênh