Thơ tình: Ru ta
Thơ tình: Ru ta Ta ru ta bằng nỗi buồn khúc nhạc / Bằng bài hát trong trí nhớ ngày qua