Sanh cổ có rễ như củ nhân sâm, khách trả 100 cây vàng chủ nhân vẫn lắc đầu

Tác phẩm sanh cổ, quý hiếm có tên “Ngũ phúc lâm môn” của ông Phạm Lân (Thanh Trì, Hà Nội) được coi là cây sanh hiếm có khó tìm bởi cây hội tụ đủ 4 yếu tố cổ - kỳ - mỹ - văn.
Theo Hồng Phú (Dân Việt)

sự kiện Đắt - Độc - Lạ