Những món ăn đắt "cắt cổ" khiến đại gia phát hãi, loại thứ 8 Việt Nam sản xuất được

Chai nước Glace Rare Iceberg này chỉ chứa 700ml nước, nhưng có giá lên tới 10 USD (231.000 đồng). Nước trong chai được lấy từ các sông băng ở Newfoundlang, Canada.
Theo Hương Nguyễn (Tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Đắt - Độc - Lạ