Lịch thi đấu các môn thể thao tại Olympic Tokyo 2021

Thứ Bảy, ngày 24/07/2021 00:03 AM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin Olympic) Cập nhật chi tiết danh sách ngày thi đấu các môn thể thao tranh tài tại Olympic Tokyo 2021, diễn ra từ ngày 23/7 và kết thúc vào 8/8.

Lịch thi đấu các môn thể thao Olympic 2021

7, 8/2021

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

Sự

kiện

Olympic

OC

CC

N/A

Bắn

cung

.

1

1

1

.

.

.

1

1

5

Bơi

biểu diễn

.

.

1

.

1

2

Điền kinh

1

3

4

5

6

5

8

8

7

1

48

Cầu lông

.

.

.

.

.

.

1

1

1

2

5

Bóng chày

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1

1

Bóng

rổ

 5x5

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1

1

4

 3x3

.

.

.

.

2

 Boxing

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2

1

1

1

4

4

13

Cano

Thuyền

.

1

1

.

1

1

16

Ca nô

.

4

.

4

.

4

Xe

đạp

ĐT

1

1

2

22

LC

1

2

1

2

2

1

3

BMX

.

2

.

2

Leo

núi

1

1

Nhảy

cầu

1

1

1

1

.

.

1

.

1

.

1

.

1

8

Cưỡi

ngựa

.

.

1

1

.

.

.

2

.

1

.

1

6

Đấu

kiếm

2

2

2

1

1

1

1

1

1

12

Khúc

côn cầu

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1

1

2

Bóng đá

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1

1

2

Golf

.

.

.

1

.

.

.

1

2

Thể

dục

TDNT

.

.

1

1

1

1

4

3

3

EG

18

TĐC

.

1

1

Bạt

nhún

1

1

Bóng ném

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1

1

2

Judo

2

2

2

2

2

2

2

1

15

Karate

3

3

2

8

5 môn PH

.

1

1

2

Rowing

.

.

.

.

2

4

4

4

14

Rugby

7 người

.

.

1

.

.

1

2

Thuyền

buồm

.

.

.

.

.

.

2

2

2

2

2

10

Bắn súng

2

2

2

2

.

2

1

2

.

2

15

Trượt ván

1

1

1

1

4

Bóng mềm

.

.

.

.

.

1

1

Leo núi đá

.

.

1

1

2

Lướt sóng

.

.

.

2

2

Bơi

.

4

4

4

5

5

4

4

5

1

1

37

Bóng bàn

.

.

1

.

.

1

1

.

.

.

.

1

1

5

Taekwondo

2

2

2

2

8

Tennis

.

.

.

.

.

.

1

1

3

5

3 môn PH

1

1

1

3

Bóng

chuyền

 BCBB

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1

1

4

 BCTN

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1

1

Bóng

nước

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1

1

2

Cử tạ

1

2

1

2

1

2

1

2

1

1

14

Đấu

vật

.

3

3

3

3

3

3

18

Huy

chương

11

18

21

22

23

17

21

21

25

22

24

17

27

23

34

13

339

Tổng

HC

11

29

50

72

95

112

133

154

179

201

225

242

269

292

326

339

7, 8/2021

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

Tổng

HC

OC Khai mạc Sự kiện bắt đầu 1 Sự kiện có huy chương vàng EG Sự kiện biểu diễn CC Bế mạc

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/lich-thi-dau-cac-mon-the-thao-tai-olympic-tokyo-2021-c28a9576....

Djokovic bỏ đánh đơn chuyển sang đánh đôi, hạ luôn cặp lợi hại nhất

(Tin thể thao, tin tennis) Novak Djokovic không phải là một chuyên gia đánh đôi nhưng cũng chơi rất tốt.

QH (Tạp chí Du lịch TP.HCM)
sự kiện Olympic mùa hè Tokyo 2021
Báo lỗi nội dung