Chưa đánh thuế thu nhập cá nhân với lãi tiền gửi tiết kiệm

Sự kiện: Kinh Doanh

Bộ Tài chính cho rằng, việc miễn thuế thu nhập cá nhân với lãi tiền gửi tại các tổ chức tín dụng nhằm khuyến khích cá nhân gửi tiết kiệm qua kênh huy động vốn quan trọng của nền kinh tế.

Đây là câu trả lời của Bộ Tài chính với kiến nghị nên đánh thuế lãi tiền gửi tiết kiệm được cử tri tỉnh Đồng Nai nêu lên.

Trước đó, luật sư Trương Thanh Đức (công ty luật BASICO) đề xuất mở rộng cơ sở thuế bằng cách đánh thuế thu nhập cá nhân đối với lãi tiền gửi tiết kiệm của nhóm cá nhân có thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng lớn. Bộ Tài chính cho biết đã nắm được thông tin trên.

Việc đánh thuế đối với lãi tiền gửi ngân hàng theo vị chuyên gia trên nhằm đảm công bằng với thu nhập từ đầu tư vốn vào các doanh nghiệp hiện nay cũng đang thu thuế thu nhập cá nhân (5%), đồng thời tăng thu ngân sách.

Chưa đánh thuế thu nhập cá nhân với lãi tiền gửi tiết kiệm - 1

Bộ Tài chính cho rằng, trước mắt chưa nên đánh thuế lãi tiền gửi tiết kiệm

Tuy nhiên, về phía Bộ Tài chính, cơ quan này cho rằng: Qua theo dõi phản hồi, dư luận hiện nay cũng chưa đồng tình với việc thu thuế  thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng.  

Việc miễn thuế thu nhập cá nhân với lãi tiền gửi tại các ngân hàng theo Bộ Tài chính nhằm khuyến khích cá nhân không có nhu cầu đầu tư trực tiếp vào sản xuất, kinh doanh gửi tiền tiết kiệm qua ngân hàng - kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế.

Đây cũng là chính sách phúc lợi đối với các đối tượng không có khả năng lao động (người về hưu, người tàn tật...) có nguồn tiền nhàn rỗi gửi vào ngân hàng để lĩnh lãi.

Từ đó, Bộ Tài chính cho rằng, trước mắt chưa nên thu thuế thu nhập cá nhân với khoản trên.

Trước đó, luật sư Trương Thanh Đức lấy ví dụ về trường hợp nếu thu nhập từ lãi tiết kiệm cao hơn hai lần mức thuế khởi điểm (tính theo năm) của thu nhập tính thuế.

Theo quy định hiện nay, mức thuế khởi điểm chịu thuế thu nhập cá nhân (tính theo năm) là 108 triệu đồng. Như vậy, theo ông, nếu một khoản lãi từ tiền gửi tiết kiệm của một cá nhân tới hơn 200 triệu đồng, cần phải vào diện nộp thuế. Lý do theo ông là nhiều người thu nhập từ tiết kiệm ngân hàng tới hai trăm triệu đồng thì phải gọi là đầu tư.

Chia sẻ
Theo Nguyên Khôi (Dân Việt)
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung