Cấm các ngân hàng che giấu nợ xấu

Ngày 9-11, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Chỉ thị 06 về các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng trong các tháng cuối năm 2012 và đầu năm 2013.

Theo đó, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng phải thực hiện nghiêm các quy định và chỉ đạo về lãi suất (trần huy động 9%/năm), áp dụng mức lãi suất cho vay hợp lý.

NHNN các địa phương phải giám sát chặt chẽ, phát hiện vi phạm về lãi suất huy động và cho vay, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xử lý theo quy định.

NHNN nghiêm cấm tổ chức tín dụng lợi dụng cơ cấu nợ và các biện pháp nghiệp vụ khác để che giấu nợ xấu, làm sai lệch chất lượng tín dụng. Nếu tổ chức tín dụng chưa trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ, thì chưa được chia cổ tức năm 2012, không được tăng lương thưởng, thù lao cho lãnh đạo. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hằng (Báo Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN