Nguồn: http://danviet.vn/ky-duyen-miu-le-chat-vat-giam-can-de-co-dang-dep-50202191113411966.htm

Theo Hồng Linh (Dân Việt)

sự kiện Làm đẹp cùng SAO