Nơi dân chỉ bằng một nửa Hà Nội, điện dư thừa không dùng hết, giàu cỡ nào?

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Trong khi nhiều nước đang dùng nhiều điện do nắng nóng thì tại nước này lại có lượng điện dư thừa so với nhu cầu.

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Nghi Dung (tổng hợp) ([Tên nguồn])

BỘ SƯU TẬP ẢNH KHÁC

Kinh tế toàn cảnh

Xem thêm
Báo lỗi nội dung