Nguồn: http://danviet.vn/da-tim-thay-kho-bau-46-ty-tren-nui-duoc-dai-gia-giau-cach-day-may-nam-50202011...

Theo Nghi Dung (Tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Kinh tế toàn cảnh