Chính thức đề xuất lương tối thiểu vùng năm 2020 cao nhất hơn 4,4 triệu đồng

Sự kiện: Giá và lương

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 từ 150.000-240.000 đồng/tháng. Theo đó, mức lương cao nhất đạt 4.420.000 đồng/tháng.

Bộ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Việc lấy ý kiến dự thảo này diễn ra trong 2 tháng, từ ngày 17/7 đến ngày 17/9/2019.

Chính thức đề xuất lương tối thiểu vùng năm 2020 cao nhất hơn 4,4 triệu đồng - 1

Chính thức đề xuất lương tối thiểu vùng năm 2020 cao nhất hơn 4,4 triệu đồng. Ảnh: Minh Thư.

Theo đó, nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu, tiền lương thực tế của người lao động; Bộ LĐ-TB&XH đề xuất điều chỉnh quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp với mức cao nhất là 4.420.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I;

Mức 3.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II; mức 3.430.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III; mức 3.070.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định theo đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh.

Mức lương tối thiểu vùng này là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm: Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất. Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề.

Khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định này, doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

Các khoản phụ cấp, bổ sung khác, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp.

Về thời điểm áp dụng, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất thực hiện quy định mới từ ngày 1/1/2020.

Theo quy định tại Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động áp dụng từ ngày 01/1/2019 bao gồm 4 mức: mức 4.180.000 đồng/tháng đối với vùng I; mức 3.710.000 đối với vùng II; mức 3.250.000 đồng/tháng đối với vùng III và mức 2.920.000 đồng/tháng đối với vùng IV.

Tuy nhiên, theo tính toán thì mức lương tối thiểu vùng nêu trên mới bảo đảm được khoảng 95% mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ.

Tăng lương tối thiểu vùng năm 2020: Chốt tăng mức 5,5%

Kết thúc phiên họp kín lần thứ hai của Hội đồng Tiền lương quốc gia vào chiều nay 11/7, các bên đã bỏ phiếu và thống...

Chia sẻ
Theo Minh Thư (Infonet)
Giá và lương Xem thêm
Báo lỗi nội dung