Chi tiết về 2 lần tăng lương trong năm 2019

Chi tiết về 2 lần tăng lương trong năm 2019

Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2019, tăng lương cơ sở từ 1/7/2019 là hai chính sách quan trọng đối với người lao động trong năm tới. Hàng triệu người lao động sẽ được hưởng lợi đáng kể từ sự thay đổi này.

Cười 24H

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN