Bộ Giao thông vẫn muốn quản xe công nghệ như taxi

Sự kiện: Kinh Doanh

Bộ Giao thông cho rằng, quá trình thí điểm ứng dụng hợp đồng điện tử (Uber, Grab) nhận thấy, xe hợp đồng điện tử tương đối giống xe taxi nên tiếp tục đề xuất Thủ tướng chọn phương án quản lý, áp dụng quy định tất cả các xe kinh doanh vận tải theo hợp đồng dưới 9 chỗ mà ứng dụng hợp đồng diện tử là xe taxi.

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ với Dự thảo Nghị định quy dịnh về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (Nghị định sửa đổi Nghị định 86/2014).

Theo đó, 2 phương án đề xuất của Bộ GTVT đã được đưa ra lấy ý kiến 27 thành viên Chính phủ về quản lý xe kinh doanh vận tải hành khách dưới 9 chỗ ngồi sử dụng công nghệ (như Grab, Uber) là xe hợp đồng hoặc là xe taxi. Theo đó, các thành viên Chính phủ thống nhất thông qua Dự thảo Nghị định. 

Tuy nhiên, có 15 ý kiến chọn xe kinh doanh dưới 9 chỗ sử dụng công nghệ kết nối là xe hợp đồng, 8 ý kiến chọn là xe taxi, 3 ý kiến đề xuất quy định riêng cho loại hình kinh doanh vận tải mới (không phải taxi, cũng không phải xe hợp đồng). 

Bộ Giao thông vẫn muốn quản xe công nghệ như taxi - 1

Bộ GTVT bảo vệ quan điểm quản Grab như taxi

Bộ GTVT cho biết, dự thảo về quản lý xe vận tải hành khách sử dụng công nghệ đã được lấy ý kiến nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... Tuy nhiên, vẫn có 2 quan điểm khác nhau về xe vận tải dưới 9 chỗ sử dụng công nghệ là xe hợp đồng hay taxi. Do mỗi phương án có ưu và nhược điểm riêng và tác động rất lớn tới hoạt động kinh doanh vận tải.

Nếu chọn phương án tất cả xe kinh doanh dưới 9 chỗ là taxi (gồm cả xe sử dụng công nghệ, như Grab) sẽ tạo công bằng giữa các đơn vị kinh doanh. Tuy nhiên, phát sinh nhiều chi phí, chưa phù hợp với Luật Giao dịch điện tử năm 2005...

Với phương án 2, vẫn phân biệt xe taxi truyền thống và xe hợp đồng điện tử (Grab, Uber) được đa số thành viên Chính phủ lựa chọn. Tuy nhiên, cần bổ sung điều kiện để đảm bảo cạnh tranh công bằng giữa 2 loại hình.

Bộ GTVT cho rằng, quá trình thí điểm ứng dụng hợp đồng điện tử (Uber, Grab) nhận thấy, xe hợp đồng điện tử tương đối giống xe taxi. Dù việc xe loại hình này là taxi còn một số hạn chế, nhưng không triệt tiêu áp dụng công nghệ vào kinh doanh. Đồng thời tạo thuận lợi cho công tác quản lý và không ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của người dân.

Vì vậy, Bộ GTVT tiếp tục đề xuất Thủ tướng chọn phương án quản lý, áp dụng quy định tất cả các xe kinh doanh vận tải theo hợp đồng dưới 9 chỗ mà ứng dụng hợp đồng diện tử là xe taxi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Hữu Việt ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN