Đại tướng đã ra đi 100 ngày

Đại tướng đã ra đi 100 ngày Từ sáng sớm hôm nay 11/1/2014, gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có mặt tại Vũng Chùa - Đảo Yến để tổ chức...