Tư thế ngủ có ảnh hưởng đến chiều cao hay không?

Tư thế ngủ có ảnh hưởng đến chiều cao hay không?

Ngủ đúng tư thế có thể giúp kéo dài xương và tăng chiều cao đáng kể. Ngược lại, ngủ sai tư thế có thể làm biến dạng cấu trúc xương, đường cong cột sống, hạn chế sự phát triển chiều cao của trẻ nhỏ, giảm chiều cao ở người trưởng thành.

Sức khỏe đời sống

Xem thêm